Styrelsen/kontakt

Pajala MK 

Adress:
Pajala MK
att; Mia Bergström
Droppgatan 11A
984 31 PAJALA
 
Ordförande:
Mia Bergström
Mobil nr:  070-2329854 
 
Kassör:
Karl-Johan Svarvare
Mobil nr: 072-5338844 
 E-post kjs@ken.se
 
Sekreterare:
Lars Wanhatalo
Mobil nr: 070-3950332
 
Ledamot:
David Jatko
 
Valberedningen:
Joel Snell
 
Lekmannarevisor:
(SMC Ambassadör-Pajala /Pingstrundan)
Kjell Lingenäs
Mobil nr: 070-8091309
 

Kontakta någon i styrelsen om du vill ha mer information om vår aktuella verksamhet eller använd formuläret nedan.

Säkerhetskod:
security code
Ange säkerhetskoden:

Skicka

 

Kommentera